Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Tài khoản thanh toán của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Quyết Tiến

1. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG KHÔNG LẤY HÓA ĐƠN, ĐƠN HÀNG DƯỚI 20.000.000VNĐ THANH TOÁN TRỰC TIẾP HOẶC QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN SAU:

- Vietcombank - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Phùng Quyết Thanh - TK số: 0451 0019 83920 - Ngân hàng Vietcombank chi nhành Láng Hạ

- Agribank - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Phùng Quyết Thanh - TK số: 1220 2051 76380- Ngân hàng Agribank chi nhánh Long Biên

2. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG KÝ HỢP ĐỒNG, LẤY HÓA ĐƠN, ĐƠN HÀNG TRÊN 20.000.000 VNĐ THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN CÔNG TY SAU:


- Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Quyết Tiến
Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc Hà Nội - Số tài khoản: 1501 0000 4676 53

- Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Quyết Tiến
Ngân hàng Quân đội - MB bank - Chi nhánh Long Biên - Số tài khoản: 0661 1013 33888

- Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Quyết Tiến
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Sở giao dịch - Số tài khoản: 0011 0043 28193