Đèn led pha

Đèn led pha

Đèn pha led 100W chíp Osram

Tuổi thọ: 40,000 giờ

Bảo hành: 12 tháng

1,600,000 vnđ

900,000 vnđ

-44%

Đèn pha led 50W chíp Osram

Tuổi thọ: 30,000 giờ

Bảo hành: 12 tháng

1,050,000 vnđ

650,000 vnđ

-38%

Đèn Led Pha D CP02L/50W

Tuổi thọ: 20,000 giờ

Bảo hành: 12 tháng

1,069,000 vnđ

Liên hệ vnđ

-100%

Đèn Led Pha D CP02L/30W

Tuổi thọ: 20,000 giờ

Bảo hành: 12 tháng

559,000 vnđ

Liên hệ vnđ

-100%

Đèn Led Pha D CP03L/20W

Tuổi thọ: 20,000 giờ

Bảo hành: 12 tháng

493,000 vnđ

Liên hệ vnđ

-100%

Đèn Led Pha D CP03L/30W

Tuổi thọ: 20,000 giờ

Bảo hành: 12 tháng

559,000 vnđ

Liên hệ vnđ

-100%

Đèn Led Pha D CP03L/100W

Tuổi thọ: 20,000 giờ

Bảo hành: 12 tháng

2,110,000 vnđ

Liên hệ vnđ

-100%

Đèn Led Pha D CP03L/70W

Tuổi thọ: 20,000 giờ

Bảo hành: 12 tháng

1,910,000 vnđ

Liên hệ vnđ

-100%

Đèn Led Pha D CP03L/50W

Tuổi thọ: 20,000 giờ

Bảo hành: 12 tháng

1,069,000 vnđ

Liên hệ vnđ

-100%
1 2 Tiếp