Đèn led chiếu sáng cho ngành nông nghiệp

Đèn led chiếu sáng cho ngành nông nghiệp

 1.     Yêu cầu về chiếu sáng:

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, công nghệ kỹ thuật. Giải pháp sử dụng ánh sáng trong ngành nông nghiệp cũng càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Để tăng năng suất sản xuất cho ngành nông nghiệp, người ta đã áp dụng các biện pháp chiếu sáng  giúp cây có khả năng phát triển tốt nhất khi thiếu sáng.

Đặc biệt trong công nghệ trồng thanh long. Một loại cây cần có ánh sáng nhiều để phát triển và đậu quả. Đèn led là một giải pháp khá toàn diện để đưa đến một kết quả tốt.

2.     Tiêu chuẩn chiếu sáng:

 
Đèn cho cây thanh long
 
Đèn cho cây trồng khác