Thay đổi, hủy bỏ đơn hàng

Thay đổi, hủy bỏ đơn hàng

 Đối với khách hàng:

Trong trường hợp khách hàng không muốn lấy hàng phải báo lại cho chúng tôi trước thời điểm giao hàng để chúng tôi sắp xếp. Nếu chúng tôi giao hàng đến vị trí Quý khách hàng mà khách hàng không nhận sẽ mất phí chuyển hàng hóa.

Hàng hóa sau khi giao nhận đầy đủ cho khách hàng, khách hàng không dùng hết hoặc muốn thay đổi loại hàng khác thì phải được chấp nhận của chúng tôi đồng ý cho việc thay đổi. Tùy theo tình trạng hàng hóa nhận lại chúng tôi sẽ quyết định việc đổi mới không tính phí hay tính phí.

Đối với chúng tôi:

Chúng tôi sẵn sàng nhập lại sản phẩm của Quý khách hàng đã mua nếu quý khách hàng không sử dụng hết. Yêu cầu hàng hóa mới 100% và chưa sử dụng còn nguyên vỏ hộp. Với các sản phẩm không nhận lại chúng tôi sẽ nói với Quý khách hàng khi bán hàng

Chúng tôi sẽ xác định lại đơn hàng nếu trường hợp nhà cung cấp không đủ hàng hoặc không có hàng. Chúng tôi sẽ báo cho Quý khách hàng khi đơn hàng không thể thực hiện được và hoàn tiền 100% giá trị tiền khách hàng đã đặt hoặc thanh toán cho chúng tôi.